Застосування табличок та маркерів BARLEM
  • опис пультів та шаф управління
  • опис розподільних щитів живлення
  • опис електропроводiв i каблiв
  • опис елементiв технологiчного устатковання, трубопровiдiв, виробничих ліній
  • опис асортименту на шухлядах та полицях на складах та в торгівельних приміщеннях
  • використання у виглядi реклами (логотипу фірми) на промислових пристроях, які виготовляються